ผลักดันโครงการที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่โปร่งใส

การพัฒนาแรงจูงใจในระดับภูมิภาคกรอบและมาตรฐาน เช่นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายและธนาคารที่เชื่อมโยงกับการสร้างสินเชื่อและพันธบัตรสีเขียวซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและดังนั้นความน่าดึงดูดใจของเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทเหล่านี้ เพื่อเริ่มแปลงเครือข่าย Asean Smart Cities เปิดตัวในเดือนเมษายน 2018 จากโปรแกรมแนวคิดเป็นโครงการเฉพาะใน 26 เมือง

นำร่องทำงานร่วมกับจีนสหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นซึ่งได้รับการจัดสรรให้กับโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อผลักดันโครงการที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่โปร่งใสซึ่งสามารถสร้างความต้องการในเชิงพาณิชย์และเป็นหนี้ที่ยั่งยืนการถอยของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17-18 มกราคมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเป็นประธานของประเทศไทย ที่ประชุมเห็นว่าสมาชิกอาเซียนยินดีต้อนรับความสำคัญหลายประการที่ได้วางไว้บนโต๊ะเพื่อพยายามผลักดันความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาค