การค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศคู่ค้า

เอเชียได้รับการยอมรับว่าเป็นวัฎจักร – ได้รับผลกระทบจากความมั่งคั่งของการค้าและการเติบโตของความต้องการทั่วโลกและอาจเสี่ยงหากเศรษฐกิจโลกเริ่มถอยกลับ นี่เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญและเป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจ แต่เราจะยืนยันว่าการค้าภายในอาเซียนมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย กล่าวในการเปิดตัวรายงานการพัฒนาเอเชียในช่วงที่ผ่านมาว่าสงครามการค้าไม่เพียง

แต่ทำไม่ได้ และระบอบการปกครองการค้าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มันไม่สมดุลมากที่จะรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเชิงลบ ”
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นตัวอย่างหนึ่ง นี่เป็นเครือข่ายของข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศคู่ค้า 6 รายคือจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน GDP คิดเป็น 30% ของ GDP ทั่วโลกซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 30% ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยครบวงจรคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ร่วมกัน “และเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เรามุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ต่างๆในกองทุนรวมตราสารหนี้เอแบรดไอแอลเบอร์ดี (Aberdeen Asian Income Fund) จะเชื่อมต่อกับการเติบโตภายในภูมิภาคนี้โดยมุ่งหวังที่จะสร้างธุรกิจภายในเอเชียแทนที่จะเป็นด้านนอก ด้วยเหตุผลนี้และการขาดรายได้จากญาติของเราเราไม่มีส่วนใดในอินเดีย ในใจของเราการมุ่งเน้นในประเทศนี้ทำให้ผลงานมีความเสี่ยงน้อยลงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก